Operation Mercy är en internationell biståndsorganisation som startades 1991 och som har sitt huvudkontor i Sverige. Vi arbetar i Centralasien, Nordafrika och Mellanöstern. Vi är en global gemenskap av professionella som arbetar för att hjälpa dem som lever i fattigdom och som marginaliseras genom bistånds- och utvecklingsprojekt i Centralasien, Nordafrika, och Mellanöstern.