Om oss

Ge hopp, Bygga upp kapacitet, Stärka gemenskapen

Operation Mercy är en internationell biståndsorganisation med över 20 års erfarenhet med huvudkontor i Örebro. Vi är en global gemenskap av professionella som arbetar för att hjälpa dem som lever i fattigdom och som marginaliseras. Vi arbetar med bistånds- och utvecklingsprojekt i Centralasien, Nordafrika, och Mellanöstern.

”Vårt syfte och vår vision är att samarbeta med andra för att ge hopp, bygga upp kapacitet och stärka gemenskapen genom olika bistånds- och utvecklingsinitiativ, vilket leder till förändrade liv, andras och våra egna.”

Våra fem huvudområden
  • Stärka kvinnor
  • Förbättrad hälsa
  • Utsatta barn
  • Utbilda nästa generation
  • Nödhjälp
Våra fem prioriteringar:
  • Bön, att söka Guds närvaro och välsignelse i våra liv och vårt arbete.
  • Professionalism, tillhandahålla tjänster av hög kvalitet i enlighet med gällande internationella etiska regler.
  • Fredsskapande åtgärder, att främja konfliktlösning.
  • Uthållighet, förmågan till långsiktigt engagemang trots svårigheter och motgångar.
  • Samarbete, främja aktivt deltagande av berörda parter.