Uppmuntrad att tänka

Rörelseglädje i Kirgizistan
december 19, 2021

"Jag hade aldrig fått lära mig något om HIV och AIDS tidigare eller hört om dess konsekvenser för mitt liv. Nu vill jag leva tryggt. Jag vill tala med min partner om det." Det är vad en 16 år gammal kazakisk elev vid ett lokalt college i Almaty skrev. Eleven fyllde i en anonym undersökning med syftet att ta reda på effekten av Operation Mercys program för medvetande om och förhindrande av HIV och AIDS vid deras skola.

84% av eleverna i undersökningen hade lärt sig om HIV och AIDS för första gången genom Operation Mercys program. De utmanades att fundera över sina val och att gå den "goda vägen" för en "ljus framtid". Många elever kommenterade att programmet hade fått dem att tänka. Det hade en positiv effekt på deras liv och påminde dem om att ta kontroll över sin framtid och sina framtida val. 64% av de elever som gått programmet svarade att även med AIDS kan man leva med hopp!

Även om medvetenhet endast är det första steget för att förbättra livsstilen och välbefinnandet hos dessa unga människor har den en positiv inverkan vilken förhoppningsvis kommer att räcka livet ut.


Relaterade Projekt


Get involved

MAKE A DONATION

Operation Mercy is a member in good standing with Svensk Insamlingskontroll, (the Swedish Foundation for fundraising control), who ensures quality control of donation management for Swedish based charities.