Ge en gåva

Operation Mercy granskas av Svensk Insamlingskontroll, som är en oberoende granskningsorganisation som årligen granskar och kontrollerar ca 430 organisationer med 90-konto.
Mer information finns på www.insamlingskontroll.se

Sätt att ge

Ge en gåva

$
 
Projekt
Väj betalningssätt
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Faktureringsuppgifter

Donationstotal: $50.00 for 12

Ge via Swish

123 90 20 207
PlusGirot, Sweden 902020-7
Du kan även ge till vårt plusgiro: 902020-7
Stående överföringar (valfri valuta över hela världen)
Bank namn: Handelsbanken
Kontonummer: 6580
Filial: Ekersgatan, 701 46 Orebro, Sverige, Snabbkod: HANDSESS, IBAN (USD): SE13 6000 0000 0000 4819 0489, IBAN (EUR) SE76 6000 0000 0000 4452 4889, IBAN (SEK) SE41 6000 0000 0002 8551 7848
Andra valutor än USD eller EURO kan överföras till SEK IBAN (Internationellt bankkontonummer) SE41 6000 0000 0002 8551 7848
Donate with GiftAid from the UK via Global Giving
Donate with GiftAid from the UK via Global Giving